Kontakt

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola
 

kontakt

Słowniczek ubezpieczonego

wartość  nowa –  wartość  odpowiadającą  kosztom  przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:
a) dla  lokalu  mieszkalnego,  budynku  mieszkalnego,  budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego lub nagrobka cmentarnego  –  wartość  odpowiadającą  kosztom  naprawy  lub  odbudowy  określoną  zgodnie  z  zasadami
kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych  i  instalacyjnych  stosowanych  w  budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów;
b) dla stałych elementów – wartość odpowiadającą kosztom  naprawy  lub  odbudowy  określoną  zgodnie  z  zasadami  kalkulacji  i  ustalania  cen  robót  budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu
takich  samych  lub  najbardziej  zbliżonych  materiałów, lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub
najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen  obowiązujących  na  danym  terenie  oraz  kosztów montażu;
c) dla  ruchomości  domowych  –  wartość  odpowiadającą kosztom  naprawy  lub  nabycia  (wytworzenia)  nowego przedmiotu  tego  samego  lub  najbardziej  zbliżonego
rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu;

Dotyczy Ubezpieczeń majątkowych PZU DOM PLUS