Breadcrumbs

Pzu Łódź treść strony

Kontakt

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola
 

Prawa kolumna PZU Łódź

kontakt

Słowniczek ubezpieczonego

wartość  rynkowa  lokalu  mieszkalnego –  wartość odpowiadającą  iloczynowi  powierzchni  użytkowej  lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej 1 m2 w danej miejscowości  lub  dzielnicy  miasta  w  odniesieniu  do  lokalu mieszkalnego  o  podobnych  parametrach,  standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym;

wartość rzeczywista– wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia technicznego;

Dotyczy Ubezpieczeń majątkowych PZU DOM PLUS