Breadcrumbs

Pzu Łódź treść strony

Kontakt

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola
 

Prawa kolumna PZU Łódź

kontakt

Słowniczek ubezpieczonego

wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

 

Dotyczy Ubezpieczeń dla firm PZU Doradca