Kontakt

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola
 

kontakt

Słowniczek ubezpieczonego

stałe  elementy –  zamontowane  na  stałe  lub  wbudowane elementy  wyposażenia  wewnątrz  lokalu  mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, w szczególności:
a) meble  wraz  z  zamontowanym  w  nich  na  stałe  lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym,
b) trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów,
c) kominki,
d) schody wewnętrzne, antresole,
e) tynki i powłoki malarskie,
f)  podwieszane sufity,
g) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami,
i)  kraty  okienne,  rolety  antywłamaniowe,  czujki,  sygnalizatory i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
j)  instalacje,
k) urządzenia, wyposażenie lub oprzyrządowanie instalacji np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki,
l)  lustra wmontowane w ścianach;
za stałe elementy uważa się także:
−     elementy, o których mowa w lit. a–l, które nie zostały
jeszcze  wbudowane  lub  zamontowane,  potwierdzone
dowodem ich zakupu,
−     zewnętrzne  urządzenia  klimatyzacyjne  lub  wentylacyjne,  kraty  okienne,  rolety  antywłamaniowe,  czujki,
sygnalizatory  i  inne  elementy  zabezpieczeń  przeciwkradzieżowych  lub  przeciwpożarowych  trwale  związane  z  lokalem  mieszkalnym,  budynkiem  mieszkalnym,
budynkiem  niemieszkalnym,  budynkiem  mieszkalnym
w  stadium  budowy  lub  budynkiem  niemieszkalnym
w stadium budowy;

Dotyczy Ubezpieczeń majątkowych PZU DOM PLUS